Arkiv | april, 2014
Video

Bubblande skaparglädje med siffran 5 som utgångspunkt.

4 Apr

Vi har idag pratat om de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som vi inom den europeiska unionen gemensamt kommit överens om är de viktigaste. Utifrån detta fick eleverna sedan i uppdrag att med hjälp av sina ipads och alla de olika appar som de arbetat med tidigare, under 50 minuter skapa en digital presentation utifrån talet 5.

Vi fick se en kavalkad av olika fantastiskt kreativa, roliga och väldigt intressanta lösningar på uppgiften och här nedan är ett exempel.

 

De åtta nyckelkompetenserna i rubrikform:

  1. Kommunikation på modersmålet.
  2. Kommunikation på främmande språk.
  3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
  4. Digital kompetens.
  5. Lära att lära.
  6. Social och medborgerlig kompetens.
  7. Initiativ och företagaranda.
  8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Här är en länk till Sammanfattning av EU-lagstiftningen där rubrikerna förklaras:

De åtta nyckelkompetenserna.

Annonser