Arkiv | augusti, 2015

Välkommen nya klass 4:a!

28 Aug

Idag är första gången du ser denna blogg som fram till i våras har använts av den klass som slutade 6:an då. F.r.o.m. nu kommer den att vara en plats där du kommer att få uppdrag, information och inspiration i ditt arbete med  iPads, datorer och eventuellt smartphones.

lingon

Annonser